Fjord1

Fjord1 bruker FakturaFirewall og forteller om hvorfor de valgte løsningen og hva den betyr for deres arbeidshverdag

0 +

Antall fakturaer som Fjord1 mottar og behandler hver uke.
Kunde

Fjord1

Løsning

FakturaFirewall

Kontaktperson

Egil Kirkebø

Besparelse

600 000,-/år

Digital fakturaløsning gir oversikt og besparelser

Samtidig med å ha EHF-faktura i sin produktportefølje, er Aksesspunkt Norge AS trolig alene i Europa om å tilby Fakturafirewall. Sammen utgjør de to produktene en unik totalløsning som kommer kunden til gode.

Fjord1 er det største fergeselskapet i Norge, og omsatte for 2,8 milliarder kroner i 2017. Som kunde av Aksesspunkt Norge AS, har de fått gode resultater med en digital totalløsning bestående av EHFportal (EHF-faktura løsninger) og FakturaFirewall. Sistnevnte er en «cloud basert» softwareløsning, som stopper fakturaer med mangelfull informasjon – og retter opp i dette, samt at den aktiverer leverandører på EHF faktura, så man reduserer mengden av papir og PDF faktura til virksomheten.

– Takket være systemet får jeg rask overblikk. Så langt i år er tallet på inngående faktura nesten 9000. I slutten av 2016 ligger vi ventelig på 40-45000 faktura i året, forteller Egil Kirkebø, IT- og systemkoordinator i Fjord1. Hos en stor bedrift, går typisk 20-25 prosent av administrative kostnader med til oppfølging på alt fra innkjøpsnummer til navn på bestiller av inngående faktura. Kirkebø kjenner seg godt igjen. Tidligere slet Fjord1 med manuelle rutiner, og detektiv-arbeid.

 

En ny hverdag

Før merket vi at noe ikke fungerte, uten å kunne sette fingeren på hva. I dag er alt mer synlig, også hvor feilen ligger. Da sparer vi tid på unødige diskusjoner med kunder, forteller han. Essensen til FakturaFirewall er å spare de 10 minuttene per faktura, ganget med timebetaling. I dette tilfellet kan det ganges med 10.000 fakturaer. FakturaFirewall returnerer også straks faktura til avsender som får beskjed om å tilføre rett informasjon.

– Med 40.000 faktura, sammenlagt det innebygde leverandørverktøyet i FakturaFirewall, forventer vi en samlet besparelse på 600.000 kroner i året. Den automatiske leverandøraktiveringen er utrolig bra. Bare de fire første månedene, har mer enn 500 leverandører blitt systemaktivert. Skulle dette arbeidet blitt utført manuelt, hadde det krevd enorme ressurser, sier han.

 

Anbefaler løsningen

Kirkebø mener at flere bedrifter bør velge både EHFportal og FakturaFirewall.

– Argumentet er totalpakken. EHF-faktura har sine utfordringer på grunn av folks holdninger. Men nå kommer et skred med bedrifter som er påmeldt EHF, og det gjør det hele lettere. Til FakturaFirewall har vi en egen prosjektgruppe, men implementering har vært enkelt da Aksesspunkt Norge AS har tatt seg av alt det praktiske. Alt i alt har dette ikke vært et stort IT-prosjekt, legger han til.

 

Store besparelser

Da Fjord1 skulle gå over til EHF fra 1. mars 2014, sendte de i forkant ut 2000 brev til sine leverandører. Aksesspunkt Norge AS hjalp til med integrasjonsfasen.

– Foruten det rent tekniske, har de gitt oss «backup» når vi trenger det. De agerer fort ved problemstillinger, og gir rom for diskusjoner der vi måtte være uenig. Servicen har vært svært god og profesjonell, sier han. Kirkebø oppfatter ikke den digitale totalløsningen som dyr. Tvert imot ser han gevinstene.

– I lengden sparer vi mye penger. Med EHFportal slipper vi å tenke på papir og porto, mens for regnskap har FakturaFirewall betydd mye. Før var bare ferieavvikling en belastning. Nå blir i stedet feil automatisert gjennom FakturaFirewall, og ansatte får løsrevet tid til andre arbeidsoppgaver. Vi kan ikke tenke oss å gå tilbake til det gamle systemet. Dette er smart bruk av digitalisering. Nå har vi full kontroll på alle inngående faktura – og prosessen ved å behandle dem, avslutter han.

Dette er FakturaFirewall

FakturaFirewall er en tilleggsløsning til alle dagens ERP-, innkjøp- og fakturaflytsystemer.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikrer leverandørfakturaer før den kommer inn i arbeidsflytløsning

Beriking

Leverandøren får mulighet til å berike fakturaer som ikke lever opp til mottakers kvalitetskrav

business-2082639

Automatisk oboarding

Alle nye leverandører blir automatisk igangsatt på EHF om første faktura blir mottatt på papir eller e-post

100% skybasert

Løsningen er driftet i skyen og henter data automatisk fra dagens it-løsninger. Krever dermed lite av IT-avdelingen

Finn ut hvordan FakturaFirewall kan hjelpe din arbeidsplass

Send oss dine kontaktdetaljer i dag. Vi finner da ut sammen hvordan FakturaFirewall kan hjelpe deg og din avdeling med å bli mer effektiv