Implementering

FakuraFirewall er alltid et tillegg til dagens ERP-, innkjøps- og fakturaflytløsninger. Tenk på det som et bindeledd mellom bestilling og fakturamottak.

Løsningen er 100% skybasert og leser data ut fra dagens ERP-løsning. Implementeringen krever normalt liten involvering fra IT-avdelingen. Under kan du se hvilke fire faser vi deler implementeringen inn i.

 • Datautveksling

  Mottak av EHF-fakturaer fra kreditorer settes opp og sending av API-filer til FakturaFirewall installeres. Test av utveksling

 • Regler og maler

  Regler defineres og implementeres. Kommunikasjonsmaler til leverandører defineres. Test av regler og maler.

 • Klar for å gå live

  Systemet er ferdig konfigurert, men ingen regler er påslått enda i påvente av opplæring.

 • Full drift

  Leverandøren blir informert om EHF krav automatisk. Valideringsregler slås på for et utvalg av leverandører inntil alle er igangsatt.

Fra første møte til ferdig løsning

Under en måned

Impementeringstid

Under to uker

Kundeinvolvering

Ca to dager i løpet av to uker

ROI

Under et år