Motta alle kreditorfakturaer elektronisk - 100% kontrollerte og feilfrie

FakturaFirewall retter feil på fakturaer og sender jobben med å rette opp mangler tilbake til fakturaavsender.
E-faktura er den nye standarden for utveksling av fakturaer. Effektiviseringsgevinsten er mange. Selv om utvekslingen blir enklere og formatet er standardisert så er det fortsatt mange fakturaer som mottas med feil og mangler som gjør dem vanskelig eller umulig å godkjenne uten manuell inngripen. FakturaFirewall fungerer som et for-system til mottakers fakturaflytsystem/workflow og sikrer at fakturaene som kommer inn lever opp til på de krav som myndighetene stiller til en faktura, men også at nødvendig informasjon er plasser riktig for at fakturaen skal kunne bli behandlet effektivt.

Interessert i vårt Whitepaper

FakturaFirewall er beskrevet i sin helhet i vårt Whitepaper. Her kan du lese hvilke muligheter som løsningen gir og hvordan en faktura kan godkjennes og berikes. Kontakt oss i dag for å få ditt eksemplar.
Kontakt oss